Problemløsning

Inhaltsverzeichnis

 1. Problemløsning
  1. Problemtype: Utskrift
   1. Skriver ikke ut
    1. Problem: Skriveren har stoppet utskrifter
   2. Skrivere dukker ikke opp
    1. Problem: Finner ikke skriveren etter innlogging
   3. Bruk av kprinter med OpenOffice eller i FireFox?
    1. Problem: Vi vil bruke kprinter for all utskrift på skolen
   4. Skriver forsvinner fra arbeidsstasjoner
    1. Problem: Skriveren er vanligvis på skrivebordet men forsvinner etter omstart
   5. Får ikke skrevet ut. Skriver skrudd av
    1. Problem: Skriver skrudd av for vedlikehold uten at brukerne har fått melding
   6. Legg til ny skriver
    1. Problem: Hvordan koble ny skriver til Skolelinux-nettet
   7. Lokal utskrift gjennom NX på Windows-maskin
    1. Problem: Vil skrive ut fra Skolelinux på Windows-PC med grafisk terminal (NX)
   8. Får ikke skriver på nett
    1. Problem: Får ikke tilgang til skriveren som er koblet direkte til en tynnklient
   9. <fixme: Utskriftsproblemer som vi kanskje skal skrive om>
  2. Problemtype: Nettverk
   1. Munin-meldinger om pakkekollisjoner
    1. Problem: Får flere munin-varsler om nettverket (eth0) som er vanskelig å forstå
   2. Starter ikke etter strømstans
    1. Problem: Nettverket kommer ikke opp etter strømstans
   3. IP-adresser satt feil på skrivere, klienter eller tjenere
    1. Problem: Får ikke tilgang til skriver og klienter på nettverket
   4. Ukurrant maskinvare
    1. Problem: Nettverkskortet mangler driver
  3. Problemtype: Filsystem
   1. Får ikke lagret
    1. Problem: Ønsker å ta vare på et dokument men får ikke lagret
    2. Analyse
    3. Tiltak
   2. Etablere disk-kvoter, f.eks. 50 MB pr. bruker
    1. Problem: Flere elever lagrer for mye på sin hjemmekatalog
   3. Full diskpartisjon
    1. Problem: Diskpartisjonen har gått full. Hva gjør jeg?
  4. Problemtype: Brukerprogram
   1. Ønske om lyd og video på klienten
    1. Problem: Lyd og video fungerer ikke på klientmaskinene
   2. Uskrift med A4 i FireFox eller OpenOffice
    1. Problem: Brukerprogram skriver ut på andre format enn A4
   3. Uskrift med kprinter i FireFox
    1. Problem: FireFox skriver rett ut til skriver uten å bruke kprinter
   4. Bruk av spesialprogram fra CD?
    1. Problem: Vi har CD med Windows-program vi vil kjøre på Skolelinux
   5. Nynorsk stavekontroll som standard i OpenOffice
    1. Problem: Får ikke norsk stavekontroll i OpenOffice
   6. Sett OpenOffice til å lagre i MS Word, Excel og PowerPoint
    1. Problem: Elever får ikke åpnet tekst-dokumenter hjemme
   7. Nekter å kjøre engelsk stavekontroll på maskiner
    1. Problem: Stavekontrollen på engelsk mangler
   8. Ønsker nytt program på oppgavelinjen
    1. Problem: Nyinstallert program kommer ikke fram på oppgavelinjen
   9. Ønske om å låse fellesdokumenter
    1. Problem: Lærere må hindres i å overskrive fellesdokumenter andre har åpnet
   10. Vil oppgradere til nyeste OpenOffice (v. 2.0.X)
    1. Problem: Hvor får vi nyeste utgave av OpenOffice?
   11. Ønsker grafisk terminal (remote desktop)
    1. Problem: Vil installere grafisk terminale med FreeNX-tjener
  5. Problemtype: E-post
   1. e-postklient virker ikke
    1. Problem: Får ikke brukt e-post med kmail eller thunderbird som vanlig bruker
   2. exim mail-kø gir advarsler
    1. Problem: Får kø-varsler fra e-post-tjener som ikke gir mening
   3. Bestemte brukere utestengt fra e-post
    1. Problem: Bruker får ikke sendt e-post til andre. Hvordan åpne for e-post
  6. Problemtype: Integrasjon Samba/Windows
   1. Deling av skriver fra Windows-nett til Skolelinux
    1. Problem: Får ikke tilgang til skrivere på Windows-nettet fra Skolelinux
  7. Problemtype: Diverse
   1. Problem med tilgang til enheter under lessdisks
    1. Problem: Får ikke brukt diskett og cdrom på halvtykke klienter.
   2. Får ikke brukt større skjermoppløsning
    1. Problem: Har skjermer med høy oppløsning som vi ikke får brukt
   3. Ønsker grafisk terminal (remote desktop) på Windows
    1. Problem: Vi vil at lærere kan koble seg på Skolelinux fra Windows PC-en
   4. Skal vi koble svitsjer til UPS?
    1. Problem: Vi har ustabil strømforsyning til skolen og opplever ustabilitet på datanettet
   5. Brukernavn og passord mangler
    1. Problem: Bruker får ikke logget inn fordi passord mangler
   6. Ønske om å kjøre halvtykke klienter via tråndløst nett
    1. Problem: Vil ha tynne og halvtykke klienter på trådløst nett
   7. Ønsker tilgang til lyd og cdrom på maskiner
    1. Problem: Vi har tynnklienter uten lyd og cdrom. Vi vil ha lyd og cdrom
   8. Aktuelt brukerprogram «Pizza Prego» fungerer ikke på Skolelinux
    1. Problem: Vi får ikke Windows-programmet til å virke.
   9. Ønske om å koble mellomlager (swap) på flere maskiner
    1. Problem: Halvtykke klienter kan kjøre lokalt mellomlager (swap), men det er ikke skrudd på.
   10. Minnepenn fungerer ikke
    1. Problem: Vi vil bruke utstyr koblet til USB-porten, men det virker ikke
   11. Legg til overvåking (munin) på en skole
    1. Problem: Vi ønsker mer effektiv innsamling av overvåkingsdata
   12. Ønsker oppgradering til Skolelinux-sarge med Samba
    1. Problem: Vil noe brekke om man oppgraderer fra Woody til Sarge?
   13. cd-spiller virker på noen brukere, ikke andre
    1. Problem: Hvorfor legges ikke alle brukere inn i grupper som gir tilgang til maskinvare?
   14. NX fungerer ikke på admin-nettet
    1. Problem: Brukere får ikke grafiske Skolelinux-terminaler på Windows-nettet i kommunen
   15. For lange brukernavn med > 8 tegn.
    1. Problem: Jeg vil ha brukernavn på mer enn 8 tegn.
   16. Ønsker mer diskplass (øk disken)
    1. Problem: Brukere får ikke lagret. Disken er full. Har ledig plass på volumet
   17. Ønsker mer diskplass (legg til disk)
    1. Problem: Brukere får ikke lagret. Disken er full. Må legge til ny disk
   18. Skal det ikke være passord til backup-tjener?
    1. Problem: Kan jeg slippe passord til backup-tjener?
   19. Feil på Dell-firmvare
    1. Problem: Får ikke skrevet ut på grunn av fil driver til maskinvare
   20. famd ligger inne, ikke standard Skolelinux
    1. Problem: Jeg vil fjerne uønskede tjenesten famd fordi den gir ekstraarbeide
   21. Gi brukere tilgang
    1. Problem: Jeg vil legge inn ny bruker
   22. Munin melder om CPU utenfor grenseverdi
    1. Problem: Jeg ikke ha flere varsler fra overvåkingen med munin på systemer som fungerer helt fint
   23. Trenger jeg passord for å logge inn på overvåkingssystemet (munin).
    1. Problem: Jeg vil ikke ha passord ved innlogging på overvåkingstjeneren (munin)
   24. Tynnklienter er døde etter oppgradering
    1. Problem: Får ikke logget inn på tynnklient etter omstart av tjenermaskin
   25. Flere programikon virker ikke etter oppgradering
    1. Problem: Ved oppgradering har flere programikon forsvunnet
   26. Serveren henger hardt, kan ikke fjern-rebootes
    1. Problem: Vi må ringe skolen for å få IT-kontakten til å omstarte maskinen med å trykke på strømbryteren.
   27. Lessdisks fryser med USB-penn
    1. Problem: PC-en kræsjer når jeg kobler til USB-ting. Hva gjør jeg?
   28. Ønsker prøve-konti til tentamen/eksamen
    1. Problem: Vi vil gjennomføre prøve uten at elevene kan sniktitte på arbeide på eget hjemmeområdet, eller på internett
   29. Har testa nettverk fra bærbar - får kernel panic
    1. Problem: Bærbar maskin booter ikke
   30. Ønsker å ha grupper med navn etter hvilket år de går UT av skolen.
    1. Problem: Vi vil ha oversikt over hvilket årstrinn eleven er i
   31. Alle brukere må få tilgang til lyd
    1. Problem: Halvtykke klienter og arbeidsstasjoner mangler lydstøtte.
   32. Kan konto XX nullstilles?
    1. Problem: Brukeren har på mystisk vis mistet viktige konfigurasjonsfiler som gir feil
   33. Skolene vil ha infomasjon om driftsstans og div. driftsmeldinger
    1. Problem: PC-ene virker ikke. Etter å ha ringt servicekontorer får vi beskjed at systemet er nede for vedlikehold
   34. Type: Maskinene viser galt klokkeslett
    1. Problem: Skolen har fått uønsket høy telefonregning
   35. Type: Får ikke logget inn
    1. Problem: bruker får ikke logget inn (dhcp, ltsp, nfs, config)

Problemtype: Utskrift

Skriver ikke ut

Problem: Skriveren har stoppet utskrifter

Er den absolutt vanligste feilen med skrivere. Derfor har vi laget en sjekkliste med de mest vanlige feilene:

Nettkontakt, papir, toner:Sett i nettkontakt, legg i papir, sett i ny toner(Tøm printerkø i CUPS)
Skjekk cups om printeren står til å skrive ut som letter eller A4.
Skjekk printerkø i cups, veldig store utskrifter som bilder og pdf kan skape problemmer.
Stemmer IP i cups?:Nei, Bytt ip med riktig. (Tøm printerkø i CUPS) 
Får du pinget ip? :Nei, Skjekk nettverk.( Tøm printerkø i CUPS)

Valideringsrutine: Printeren skriver ut

Skrivere dukker ikke opp

Problem: Finner ikke skriveren etter innlogging

Den andre feilen som går igjen er at skrivere ikke dukker opp. Følgende sjekkliste bør løse problemet: 

Flere servere? Sjekk spørring(Poll) og kringkasting(broadcast) på printer i cups.conf
Se /etc/cups/printers.conf om den ligger der: Hvis ikke gå til Legg til printer.
Restart Cups: /etc/init.d/cupsys restart
Skal du jobbe med cups finner du dette på http://servernavn.intern:631, anbefales å jobbe direkte i fra server da dette ikke er en sikkertilkobling(ikke https, og du skriver inn passord).

Valideringsrutine: Skriveren kommer opp i utskriftsprogrammet

Bruk av kprinter med OpenOffice eller i FireFox?

Problem: Vi vil bruke kprinter for all utskrift på skolen

ITK-kontakten vil at elevene bruker kprinter i steden for direkte utskrift fra OpenOffice til CUPS

Valideringsrutine: Kprinter dukker opp når man velger skriv ut i OpenOffice eller Firefox

Skriver forsvinner fra arbeidsstasjoner

Problem: Skriveren er vanligvis på skrivebordet men forsvinner etter omstart

Når man skrur av og på arbeidsstasjoner forsvinner nettskriver.

Valideringsrutine: Skriveren kommer opp i utskriftsprogrammet

Får ikke skrevet ut. Skriver skrudd av

Problem: Skriver skrudd av for vedlikehold uten at brukerne har fått melding

Flere lærere meldte om feil dette til sentral driftsoperatør.

IKT-kontakten på skolen sendte e-post om at han hadde glemt å si i fra om at skriveren skulle skrus av på forhånd, og dette skapte flere henvendelser. Neste gang skal alle få beskjed på forhånd.

Valideringsrutine: Utskrift fungerer

Legg til ny skriver

Problem: Hvordan koble ny skriver til Skolelinux-nettet

ITK-kontakten på skolen vil ha hjelp til å få opp en ny skriver i nettverket

Valideringsrutine: Skriveren kommer opp i utskriftsprogammet og utskrift fungerer

Lokal utskrift gjennom NX på Windows-maskin

Problem: Vil skrive ut fra Skolelinux på Windows-PC med grafisk terminal (NX)

NoMachine NX versjon 1.4.0 og nyere støtter utskrift gjennom SAMBA og CUPS. Dette tillater større felksibilitet med sømløs tilgang til lokale utskriftsmuligheter.

Trykk på configuration-knappen i NoMachine login-vindu. Velg fanen services. Trykk Add. Legg til lokal skriver.

http://www.nomachine.com/ar/view.php?ar_id=AR10B00033

Valideringsrutine: Utskriften kommer på lokal printer ved utskrift igjennom NX på Windows-maskin

Får ikke skriver på nett

Problem: Får ikke tilgang til skriveren som er koblet direkte til en tynnklient

Skriveren vises ikke selv om den er koblet til klientmaskinen

Valideringsrutine: Du får lagt til printeren riktig og utskrift fungerer

<fixme: Utskriftsproblemer som vi kanskje skal skrive om>

Skrivere som er anbefalt er HP Laserjet serien ;)

Problem 9: Får ikke skriver på nettet

Løsning 9: Inne og endret skriver-oppsettet (i bios)

Problem 3: Forsøk på å installere kopimaskin som skriver på Windows

Løsning 3: Trenger hjelp å installere en skriver på Windows-boks

Problem 4: Windows-maskiner får uventet shutdown når man forsøker å skrive ut

Løsning 4: Feil i skriver firmware fra Dell. Oppgrader firmware

Problemtype: Nettverk

Munin-meldinger om pakkekollisjoner

Problem: Får flere munin-varsler om nettverket (eth0) som er vanskelig å forstå

Man kan ha fått et varsel som ser slik ut:

intern

tjener.intern :: eth0 errors WARNINGs: packets is 1.42 (outside range 1).

Verdien bør settes til 3 gitt at det ikke er rapportert ustabilitet på maskiner. Verdien settes til 3 på følgende måte:

<fixme: Dette er som oftest peak's og det hjelper ikke å sette opp verdien.>

<fixme: Må skrive oppskrift for å sette verdien til 3>

Er det ustabilitet i utstyr knyttet til nettverket må man gjøre feilsøking. Dette kan skyldes en rekke forhold. Vi nevner slitte kabler, slitene nettkontakter, eller dårlig elektronikk. Listen av feilkilder er langt og man må isolere og måle seg fram til feilkilden.

Valideringsrutine: eth0 meldingen fra Munin forsvinner og nettverket blir mere stabilt

Starter ikke etter strømstans

Problem: Nettverket kommer ikke opp etter strømstans

Vanligvis starter alt utstyret automatisk etter strømstans. Noen kan ha erfaring fra at nettverket har stanset opp når strømmen kommer tilbake. Dette er som regel fordi noen deler i nettverket ikke har startet. Noe utstyr kan være stilt inn på at det skal være skrudd av etter strømstans. F.eks. kan det hende brannmuren ikke starter. Det er en eldre PC med to nettkort ikke skrur seg på automatisk. Dette kan justeres i BIOS, eller ved å skru på maskinen for hånd etter strømstans. Tjenermaskiner starter vanligvis på nytt etter strømstans.

I hovedsak er det to løsninger om alt ikke starter automatisk:

Feilsøking skjer gjennom isolering. Man trenger fagutdanning for å gjøre ordentlig feilsøking.

Valideringsrutine: Alle tjenester og systemer er oppe å går. Neste gang vil alt forhåpentligvis komme rett opp

IP-adresser satt feil på skrivere, klienter eller tjenere

Problem: Får ikke tilgang til skriver og klienter på nettverket

Sett riktig IP-adresse på skrivere, tynnklient-tjenere, og klientmaskiner. Her følger en oversikt over hvordan dette gjøres:

http://www.skolelinux.no/~klaus/sarge/x2603.html#ltspmac

Her er en fin oppskrift for å finne MAC adresse, husk at 10.0.2.2-10.0.2.19 er for servere, 20-?? er for printere osv.

Dette tar seg av alle tingene under her.

Skriver:

<fixme: skriv oppskrift>

Tynnklienttjenere:

<fixme: skriv oppskrift>

Arbeidsstasjoner:

<fixme: skriv oppskrift>

Bærbare PC:

<fixme: skriv oppskrift>

Valideringsrutine: Du får tilgang til skrivere, nettverk og andre tjenester på nettverket

Ukurrant maskinvare

Problem: Nettverkskortet mangler driver

Det er betydelig kvalitetsforskjell på nettverksutstyr. F.eks. er det lite drivere for utstyr fra Broadcom. Driftsmeldinger tyder på at slikt utstyr også kan være trøblete på Windows.

Valideringsrutine: Maskinvare vil fungere

Problemtype: Filsystem

Får ikke lagret

Problem: Ønsker å ta vare på et dokument men får ikke lagret

Dette er kanskje den mest vanlige driftsmeldingen man får ved bruk av filer i et datanett. En viktig forutsetning er at bruker har adgang til å lagre. Vanlige bruker kan lagre på eget hjemmeområde, ikke på andres. Skal man lagre andre steder må man åpne for dette.

Årsaken er at filsystemet i Skolelinux er i et nettverk med mange forskjellige brukere, og man skal ikke endre andres filer uten å ha invitasjon til det. Linux følger Unix-standarden for fillagring. Det betyr at man har forsjellige eierrettigheter til filer. Mange er ukjent med eierrettigheterer. De har kanskje erfaring fra Windows 98 eller XP på hjemme-PC-en. I et Windows-nettverk er det vanlige å sørge for at alle brukere har eierrettigheter til sine filer, uten at andre kan endre på noe.

Driftsoperatør eller skolen IT-kontakt kan lage fellesområder. Der kan forskjellige grupper av brukere lagre, endre og slette filer. Her følger oppskrifter på problemløsning og måter å lage fellesområder på.

Analyse

Hvor forsøker brukeren å lagre filen, for å sjekke om man har rettighet til lagring.

Undersøkt brukeren har adgang til å lagre.

Er alt dette i orden må man sjekk om det er plass på disk-lageret. Diskområdet til brukeren kan være fullt. Det kan skyldes at man forsøker å lagre mer enn disk-kvoter tillater, eller at hele disken er full. Sjekk hva systemet rapporter

Tiltak

Sjekk status med overvåkings- og driftsverktøy

LVM oppskrift:

http://www.skolelinux.no/~klaus/sarge/x2007.html

Valideringsrutine: Lagring av dokumenter skjer uten problemer

Etablere disk-kvoter, f.eks. 50 MB pr. bruker

Problem: Flere elever lagrer for mye på sin hjemmekatalog

Det er flere måter å begrense bruken av lagringsplass. En måte er å slette store eller uønskede filer hos elever som fyller opp disken. En annen måte er å gi begrenset lagerplass for alle elever. Begge måter krever ekstra administrasjon.

Velger man å slette filer hos elever som bruker mye plass må disse få beskjed, og til slutt er det driftsansvarlig som må slette filene om eleven ikke gjør det. Velger man kvoter unngår man denne formen for administrasjon. Men man må kanskje åpne for mere plass for enkeltbrukere. Det å innvilge noen ekstra plass til bestemte og nyttige behov tar også administrastive ressurser.

Kvoter for begrenset diskplass kan dette settes opp på følgende måte:

<fixme: inn med oppskriften til Klaus. Se lenke til «The Quota System for Hard Drive Space» >

http://developer.skolelinux.no/~klaus/newnotater/x2548.html

Valideringsrutine: Elever får max ha 50MB på hjemmeområdet sitt

Full diskpartisjon

Problem: Diskpartisjonen har gått full. Hva gjør jeg?

Full diskpartisjon som f.eks. /var/spool/squid, /skole/tjener/home0, /var, /tmp eller /backup

LVM oppskrift:

http://www.skolelinux.no/~klaus/sarge/x2007.html

Valideringsrutine: Partisjonen er ikke lenger full, og alle tjenester fungerer fint igjen

Problemtype: Brukerprogram

Ønske om lyd og video på klienten

Problem: Lyd og video fungerer ikke på klientmaskinene

Halvtykke klienter den enkleste løsningen. Anbefalt halvtykk klient har > 800 MHz prosessor, 256 MB minne, og liten harddisk til mellomlager.

Kan også løses på tynnklienter. Da må man legge inn lydmodulen esd, og sette dette riktig opp i lts.conf.

<fixme: Det finnes forklaring på hvordan dette gjøres. Få tak i denne fra f.eks. Kongsvinger, eller andre som har gjort det samme>

Valideringsrutine: Lyd og video fungerer akseptabelt på klienter

Uskrift med A4 i FireFox eller OpenOffice

Problem: Brukerprogram skriver ut på andre format enn A4

Noen har hatt utskriftsproblemer fordi FireFox eller OpenOffice skriver ut i det amerikanske papirformatet Letter.

En årsak kan være manglende skriverrettigheter for bruker til katalogen /var/tmp

Det kan også være feil oppsett på utskriftserveren(cups windows)

Løsning 1: Gi bruker skrivertilgang til /var/tmp

Valideringsrutine: Ved utskrift via brukerprogrammet kommer utskriften ut på skriveren uten problem, og lager ikke kø i utskriftssystemet

Uskrift med kprinter i FireFox

Problem: FireFox skriver rett ut til skriver uten å bruke kprinter

Utskrift fra firefox går ikke via kprinter, format Letter. Problemet er ikke løst, men vi har en fiks rundt: /etc/mozilla/.../firefox.js må editeres manuelt på hver skole.

Endre default printer fra lpr til kprinter stdin.

Valideringsrutine: Ved utskrift i FireFox kommer kprinter opp

Bruk av spesialprogram fra CD?

Problem: Vi har CD med Windows-program vi vil kjøre på Skolelinux

Sjekk om CD-en har plattformuavhengig kode (som html-sider, mediefiler ol.), eller om CD-en må emuleres med Wine. Må man bruke Wine må dette settes opp og testet for aktuell CD.

<fixme: oppskrift for å sette opp Wine og installere Win32-baserte brukerprogram>

Valideringsrutine: Windowsprogrammet fungerer akseptabelt under linux

Nynorsk stavekontroll som standard i OpenOffice

Problem: Får ikke norsk stavekontroll i OpenOffice

<fixme: Dette er gjort flere steder industrielt med med endring av konfig-fileler i OpenOffice 1.1. Andreas bør undersøke med Klaus om hvordan dette gjøres industrielt. Skriv oppskrift om dette>

Valideringsrutine: Mulighet for riktige stavekontroller i OpenOffice kommer opp og fungerer

Sett OpenOffice til å lagre i MS Word, Excel og PowerPoint

Problem: Elever får ikke åpnet tekst-dokumenter hjemme

<fixme: Vi har fått en oppskrift fra Kongsvinger om hvordan vi kan stille inn OpenOffice 2.0 industrielt for å lagre i MS Word som standard. Dette er også gjort med OpenOffice 1.1. Andreas bør undersøke med Klaus om hvordan dette gjøres industrielt. Skriv oppskrift om dette>

Satt OOO_MS_DEFAULTS=1

Valideringsrutine: Standard lagring i OpenOffice blir laget i MS Office sine formater

Nekter å kjøre engelsk stavekontroll på maskiner

Problem: Stavekontrollen på engelsk mangler

Sjekk om aktuell tynnklienttjener har installert stavekontrollen

Valideringsrutine: Mulighet for riktige stavekontroller i OpenOffice kommer opp og fungerer

Ønsker nytt program på oppgavelinjen

Problem: Nyinstallert program kommer ikke fram på oppgavelinjen

Dette må settes opp i /etc-katalog for alle brukere

<fixme: lag oppskrift for å sette opp nytt program på oppgavelinjen>

Valideringsrutine: Nyinstaller program kommer frem på oppgavelinjen for alle som skal ha det

Ønske om å låse fellesdokumenter

Problem: Lærere må hindres i å overskrive fellesdokumenter andre har åpnet

Ønske om å låse fellesdokument for andre brukere når en lærer bruker dokumentet. Dette må stilles inn for alle lærere.

Det er betydelig støtte i OpenOffice.org med håndtering av brukerrettigheter. Versjon 2.0.1 er forbedret.

<fixme: skriv en kort oppskrift på hvordan låse fellesdokument når det bruke av en bruker. Kan dette gjøres i filsystemet, og ved å stille inn OpenOffice til ikke å skrive til filer som er åpne av andre?>

Valideringsrutine: Lærer får ikke skrive til dokumenter andre har åpne, og overskrivingsproblemet er da borte

Vil oppgradere til nyeste OpenOffice (v. 2.0.X)

Problem: Hvor får vi nyeste utgave av OpenOffice?

Backport av OpenOffice.org 2.0.0 er laget for sarge. Det er også lagt ut 2.0.1 fra oversetterprosjektet. Prøv sistnevnte da det er nyere versjon. Snart kommer 2.0.1 backport også, og OpenOffice.org fra Debian-prosjektet er bedre og bruke.

<fixme: Skriv en liten oppskrift om hvordan man installerer backports>

Valideringsrutine: OpenOffice fungerer slikt det var, bare nyere versjon. Husk også utskrift, lagringsformat og stavekontroll lister

Ønsker grafisk terminal (remote desktop)

Problem: Vil installere grafisk terminale med FreeNX-tjener

Installer NX. Husk å åpne brannmur

<fixme: skriv oppskrift for hvordan dette gjøres>

Valideringsrutine: Tilkobling til server via FreeNX fungerer, husk også og teste utenifra lokalnettet om dette skal fungere. Brannmur kan skape problemer.

Problemtype: E-post

e-postklient virker ikke

Problem: Får ikke brukt e-post med kmail eller thunderbird som vanlig bruker

e-post på thunderbird og kmail virker ikke med vanlig bruker, men som root. Fungerte på tynnklienter

<fixme: Her kan konfigurasjonen til e-postklienten være feil satt opp, eller at man ikke har tilgang til aktuelt filområdet på den klienten man bruker. Dette kan skyldes tilkobling av maskin som ikke er med i nettgruppa til datanettet. Her må vi skrive en oppskrift.>

Valideringsrutine: E-post fungerer akseptabelt og både inngående og utgående mail kommer frem

exim mail-kø gir advarsler

Problem: Får kø-varsler fra e-post-tjener som ikke gir mening

<fixme: Her må vi sjekke flere ting. Hva sier advarselmeldinger fra exim. Er det grenseverdier som bør justeres i munin? Er det fullt på e-postområdet på disken? Hva gir advarsler, og hvilke tiltak kan man gjøre? Her trenger vi mer detaljert feilmelding>

Valideringsrutine: Exim mail-kø gir ikke lenger feilmelinger som ikke gir mening

Bestemte brukere utestengt fra e-post

Problem: Bruker får ikke sendt e-post til andre. Hvordan åpne for e-post

Noen bestemte brukere er utestengt fra egen e-post (internpost)

<fixme: Her må vi lage en sjekk på at vi virkelig har gitt alle brukere tilgang til e-postkontoret. Her kan det være problemer med at e-postklienten ikke er konfigurert til å hente e-post lokalt (bruker kan ha slettet config-filer), det kan være tilgang i LDAP ol. Vi må skrive en oppskrift for å sjekke, og fikse dette for en og mange brukere>

Valideringsrutine: Brukeren får igjen sendt e-post til andre

Problemtype: Integrasjon Samba/Windows

Deling av skriver fra Windows-nett til Skolelinux

Problem: Får ikke tilgang til skrivere på Windows-nettet fra Skolelinux

Kan du sende meg begge *.kix script som ligger på net-logon på NN1. Send meg gruppenavn på skriver som ligger i MS Active Direcotry. Sjekk hva skriver er delt ut på maskin ved å skrive \\XX10 Hvis du ikke får lov å koble deg på, så be de skru av brannmur eller sette unntak, tror problemet kan ligge der. Kan være at samba på klient har problemer med æ, ø, å eller noe sånt. Hun har vel ikke problemer med alle dokumenter? Skal prøve å forske litt på dette.

Valideringsrutine: Utskrift på skrivere som står på Windows-nettverket fungerer fint ved utskrift fra Skolelinux-nettverket

Problemtype: Diverse

Problem med tilgang til enheter under lessdisks

Problem: Får ikke brukt diskett og cdrom på halvtykke klienter.

Se i /var/lib/lessdisks/etc/auto.misc åpne for diskett og lag en lenke fra /var/autofs/misc/floppy til /var/lib/lessdisks/media Da tror jeg du skal få floppy-tilgang

Valideringsrutine: Tilgang til usb, diskett og cdrom for brukerene

Får ikke brukt større skjermoppløsning

Problem: Har skjermer med høy oppløsning som vi ikke får brukt

Sjekk om skjermkortet støtter denne oppløsningen.

Hva er øverste oppløsning med xdebconfigurator?

Se på oppsettet i lts.conf

<fixme: foreslå oppskrift>

Valideringsrutine: Ønsket oppløsning kommer på klienten, og dette skaper ikke problemer for andre klienter(med f.eks andre skjermer som ikke støtter så høy oppløsning)

Ønsker grafisk terminal (remote desktop) på Windows

Problem: Vi vil at lærere kan koble seg på Skolelinux fra Windows PC-en

og åpne bestemte program automatisk ved innlogging

Se FreeNX

<fixme: foreslå oppskrift>

Valideringsrutine: Tilkobling til Skolelinux fra Windows er mulig, og ønsket program starter automatisk

Skal vi koble svitsjer til UPS?

Problem: Vi har ustabil strømforsyning til skolen og opplever ustabilitet på datanettet

Er det en ide å sette svitsjer bak UPS for å gi mer stabil strøm?    

<fixme: sjekk med andre driftsorganisasjoner hva som er praktisk løsning>

Valideringsrutine: Nettverket er stabilt

Brukernavn og passord mangler

Problem: Bruker får ikke logget inn fordi passord mangler

for følgende brukere:  

Avhengig av driftsavtale: Legg inn aktuelle brukere og passord
<fixme: skriv litt mer her>
Liste over brukere er enklest å få i regneark. Da med et felt for fornavn, et for etternavn, og om spesielt brukernavn, gruppe eller passord så egne felter for dette.

Valideringsrutine: Brukere har fått brukernavn og passord, og får logget inn på Skolelinux-nettverket

Ønske om å kjøre halvtykke klienter via tråndløst nett

Problem: Vil ha tynne og halvtykke klienter på trådløst nett

Det er ikke lurt å sette opp tynnklienter på trådløst nett. Pakketapet er vanligvis stort på trådløse nett. Tynnklienter kjører de aller fleste programmene på tjenermaskiner, noe som krever synkron overførting av data over datanettet. Dette gjelder delvis halvtykke klienter, selv om de aller fleste programmene kjører på klientmaskinen.

Man bør kjøre arbeidsstasjoner eller frittstående datamaskiner på trådløse nett. Da går det greit med overføring av e-post, filer, og Internett. Dette er asynkron filoverføring som ikke krever stor grad av interaktivitet.

Valideringsrutine: <fixme>

Ønsker tilgang til lyd og cdrom på maskiner

Problem: Vi har tynnklienter uten lyd og cdrom. Vi vil ha lyd og cdrom

Her har man to muligheter. Det enkleste er å oppgradere til halvtykke klienter med passende maskinvare (> 800 MHz prosessor, 256 MB minne). Den andre muligheten er å gi tilgang til cdrom og lyd via tynnklienter.

Oppskrift for å sette opp halvtykke klienter:

<fixme: Skriv oppskrift om hvordan dette gjøres på lessdisks/ny ltsp>

Oppskrift for å sette opp lyd og cdrom på tynnklienter:

<fixme: Skriv oppskrift om hvordan dette gjøres på lessdisks/ny ltsp>

Valideringsrutine: Tilgang til usb, diskett og cdrom i tillegg til lyd fungerer for brukerene

Aktuelt brukerprogram «Pizza Prego» fungerer ikke på Skolelinux

Problem: Vi får ikke Windows-programmet til å virke.

<fixme: Skriv hvordan man installerer Wine på Linux, og hvordan man setter opp Windows-program med Wine for alle brukere>

Valideringsrutine: Windows-programmet kjører fint og akseptabelt under Skolelinux

Ønske om å koble mellomlager (swap) på flere maskiner

Problem: Halvtykke klienter kan kjøre lokalt mellomlager (swap), men det er ikke skrudd på.

<fixme: Lag oppskrift for å sette opp dette. Finn-Arne har laget skript for å sette opp halvtykke klienter. Sørg for å gi med oppskriften riktige parametre>

Valideringsrutine: Nettverkstrafikken minker og klienten blir raskere og mere stabil

Minnepenn fungerer ikke

Problem: Vi vil bruke utstyr koblet til USB-porten, men det virker ikke

<fixme: Skriv oppskrift for tynnkliente. Tynnklienter gir ikke USB-støtte uten boksen. Man må skrur på konfig-filen (lts.conf?). Dette må beskrives. Halvtykke og tykke klienter skal ha full støtte for maskinvare som kobles til USB. >

Ønsker koble til skanner og kamera   Kobler til skanner og kamera til USB-porter. For skanner brukes Xsane (som kanskje må installeres). Bruk kamera som vanlig USB-disk

Valideringsrutine: USB-utstyr kan brukes uten problemer under Skolelinux

Legg til overvåking (munin) på en skole

Problem: Vi ønsker mer effektiv innsamling av overvåkingsdata

<fixme: Her må det lages et opplegg for å vise fram de vesentligeste grafene fra munin-tjenere på hver skole>

<fixme: Hvordan skal vi få effektivt hentet inn overvåkingsdata fra munin til driftssenteret? Vi bruker i dag secure copy (scp), men vi burde kunne sette opp dette med overvåkingsdata samlet sentralt også. Å få dette på plass vil gi lavere driftskostnader>

Valideringsrutine: Meldinger fra munin ankommer e-post og gir mere effektiv overvåkning

Ønsker oppgradering til Skolelinux-sarge med Samba

Problem: Vil noe brekke om man oppgraderer fra Woody til Sarge?

for tilkobling til Win 2003 server(AFK-løsning) 

<fixme: Kontakt Akershus fylkeskommune for å få oppdatert oppskrift på hvordan de gjør dette idag. Dette er en UNINETT-finansiert sak hvor all dokumentasjon er tilgjengelig. Vi har oppskriften fra arbeidet fra våren 2005, men vil trenge oppdatering i forhold til høst 2005 og 2006.

Valideringsrutine: <fixme>

cd-spiller virker på noen brukere, ikke andre

Problem: Hvorfor legges ikke alle brukere inn i grupper som gir tilgang til maskinvare?

På min brukar «NN» er det ikke i orden. Feilmelding: "KDEinit klarte ikkje starte kscd". DisklessXX   Meld alle brukere inn i CD-gruppa

Valideringsrutine: Bruk av cd-spiller på klienten fungerer

NX fungerer ikke på admin-nettet

Problem: Brukere får ikke grafiske Skolelinux-terminaler på Windows-nettet i kommunen

De fleste kommuner har delt opp datanettet i soner med forskjellig sikkerhetsnivå. Det sikreste er helsenettet, så følger administrasjonsnettet. Deretter følger skolenettet. Til slutt tilbys et usikkert nett for de som vil bruke nettleser på Internett. For å få tilgang til Skolelinux på grafiske terminaler må man åpne for dette i administrasjonsnettet. Det kan gjøres ved å åpne en port i brannmuren, eller å lage en proxy (mellomtjener) til skolenettet.

<fixme: skriv en oppskrift for å sette opp en proxy (mellomtjener)>

Valideringsrutine: Brukere ikke grafiske Skolelinux-terminaler på Windows-nettet i kommunen

For lange brukernavn med > 8 tegn.

Problem: Jeg vil ha brukernavn på mer enn 8 tegn.

Det er fullt mulig å stille inn systemet for brukernavn og passord til å ta brukernavn med mer enn 8 tegn. Da kan man opprette enkeltbrukere med lengre navn. Men når man legger inn mange brukere, så er det satt en begrensning på åtte tegn eller mindre. Brukernavnene vil tilpasses etter det i en kommbinasjon av fornavn og første bokstav i etternavnet. Når elever har fornavn lengre enn 8 tegn kuttes fornavnet, og første bokstav i etternavnet legges til. Det er også noen regler for hva som skjer når elever har like navn.

De bør være <= 8. Er dette ordnet?   
<fixme: her har tydeligvis en skole foreslått brukernavn med mer enn 8 tegn. Her bør vi ha en liten rutine som sjekker dette når skolen gir oss forslag til brukernavn når de sender lister med personer som skal få tilgang til datanettet>

Valideringsrutine: Riktige brukernavn gir innlogging uten problemer

Ønsker mer diskplass (øk disken)

Problem: Brukere får ikke lagret. Disken er full. Har ledig plass på volumet

Det er et system for volum-håndtering i Skolelinux. Dette er lagt til for at man skal slippe å formatere flere disker på ny når disklageret går fullt. Man kan da koble til en ny disk, og knytte denne til det eksisterende lageret, eller man kan øke størrelsen på installerte disker. Men først bør man gjennomføre en sjekk: 

1. Sjekk om noen brukere tar mye diskplass, noe som kan skyldes feil i et program, nedlasting fra nett eller noe annet. Be bruker slette filer, eller slett selv i henhold til skolens IT-reglement. 

2. Sjekk om det er ledig plass på disk som kan utvides med LVM. Er det ledig plass, øk diskplass med LVM. Er all diskplass brukt, installer ekstra disker

Oppskrift for å øke diskplass. 

- Alle brukere må være utlogget, og man må avmontere filområdet som skal utvides. I tillegg må man stoppe filsystemet over nettveket ved kommandoen 

/etc/init.d/nfs-common stop & /etc/init.d/nfs-kernel-server stop <fixme: sjekk kommando>

Sjekk status til filområdet:

df -h /skole/tjener/home0

Avmonter:

umount /skole/tjener/home0

Sjekk om filområdet er i orden: 
e2fsck -fy /dev/vg_data/lv_home0

Sjekk om det er ledig plass (man kan også bruke pvscan)
vgdisplay /dev/vg_data

Endre størrelsen på disken med f.eks. 100MB: 
lvextend --size +100M /dev/vg_data/lv_home0
resize2fs /dev/vg_data/lv_home0


Monter 
mount /skole/tjener/home0

Sjekk om området er i orden: 
df -h /skole/tjener/home0

Start opp igjen nfs
/etc/init.d/nfs-commen start & /etc/init.d/nfs-kernel-server start

Feilsøking <fixme: >

Valideringsrutine: Den ønskede partisjonen har fått mere plass, skjekk med df -h

Ønsker mer diskplass (legg til disk)

Problem: Brukere får ikke lagret. Disken er full. Må legge til ny disk

Det er et system for volum-håndtering i Skolelinux. Dette er lagt til for at man skal slippe å formatere flere disker på ny når disklageret går fullt. Man kan da koble til en ny disk, og knytte denne til det eksisterende lageret, eller man kan øke størrelsen på installerte disker. Men først bør man gjennomføre en sjekk: 

1. Sjekk om noen brukere tar mye diskplass, noe som kan skyldes feil i et program, nedlasting fra nett eller noe annet. Be bruker slette filer, eller slett selv i henhold til skolens IT-reglement. 

2. Sjekk om det er ledig plass på disk som kan utvides med LVM. Er det ledig plass, øk diskplass med LVM. Er all diskplass brukt, installer ekstra disker

Oppskrift for å øke diskplass. 

- Alle brukere må være utlogget, og man må avmontere filområdet som skal utvides. I tillegg må man stoppe filsystemet over nettveket ved kommandoen 

<fixme: rydd opp i denne oppskriften og legg til alle detaljer>

Kort brukerveiledning på å legge til ny disk i lvm.

 1. Sett i disken fysisk, i dette eksempelet ble disken /dev/hdb og du vil ha den i diskgruppen vg_data
 2. pvscan

 3. df -h

 4. pvcreate /dev/hdb

 5. Skjekk med pvscan hva dev-fs stien til den nye disken har blitt, i dette tilfellet /dev/ide/host0/bus0/target1/disc

vgextend vg_data /dev/ide/host0/bus0/target1/disc

 1. For å fjerne en disk, umount alle partisjonene og så

vgreduce vg_data /dev/ide/host0/bus0/target1/disc

Valideringsrutine: Den ønskede lvm-delen(data eller system) har fått mere ledig plass, skjekk med kommandoen pvscan

Skal det ikke være passord til backup-tjener?

Problem: Kan jeg slippe passord til backup-tjener?

Her bruker man ssh-tilgang uten passord med egen nøkkel på tjenermaskinen. 

<fixme: fullfør oppskriften i detalj>

Generer nøkkel som brukeren, og på den maskinen(maskin 1) du vil bruke for å koble deg på maskinen(maskin 2) du vil sleppe å skrive inn passord på.

"ssh-keygen -t dsa"

Kopier nøkkelen over på maskinen du vil sleppe å skrive inn passord når du logger på.
    
"ssh-copy-id -i .ssh/id_dsa bruker@maskin2"
Valideringsrutine: Innlogging via ssh til ønsket maskin gir ikke spørsmål om passord

Feil på Dell-firmvare

Problem: Får ikke skrevet ut på grunn av fil driver til maskinvare

dkaap2pi.exe.  Trenger oppgradering av firma-driver
Last ned oppdatert firmware fra dell sine hjemmesider

Valideringsrutine: Utskrift gir ingen problemer

famd ligger inne, ikke standard Skolelinux

Problem: Jeg vil fjerne uønskede tjenesten famd fordi den gir ekstraarbeide

I følge flere nettsider skyldes en feil <fixme: etterprøv om dette er riktig>. Det er mulig å roe den ned gjennom å endre et flagg i /etc/inetd.conf . '-t 6'-flagget. Man kan også oppdatere famd. Ikke glem å legg til '-l'-flagget på famd-linja i /etc/inetd.conf.

Se også Why is famd hammering my NFS server?

http://www.faqs.org/faqs/sgi/faq/admin/section-88.html

På hovedserveren på XX ligger følgendle linje aktiv: 391002/1-2 stream rpc/tcp wait root /usr/sbin/famd fam Dette er ikke standard oppsett av Skolelinux. Kan den fjernes? famd gjør livet surt for oss som drifter løsningene. Vet du noen grunn for at den ligger inne? Den er totalt fremmed for meg. Kan du spore når denne endringen har skjedd via rdiff?

Valideringsrutine: famd kjører ikke på Skolelinux

Gi brukere tilgang

Problem: Jeg vil legge inn ny bruker

Send liste av brukere som skal gis tilgang til systemet Vi anbefaler å sende brukere som skal opprettes på regneark
<fixme: Her er det som regel to-tre måter å legge til ny bruker avhengig av skolens rutiner. Vi legger inn oppskriften>

Liste over brukere er enklest å få i regneark. Da med et felt for fornavn, et for etternavn, og om spesielt brukernavn, gruppe eller passord så egne felter for dette.

Valideringsrutine: Ny bruker er laget og denne brukeren får logget inn

Munin melder om CPU utenfor grenseverdi

Problem: Jeg ikke ha flere varsler fra overvåkingen med munin på systemer som fungerer helt fint

(32.63 i last, høyere enn 30)  

<fixme: Her må det settes opp fornuftige grenseverdier. Hva er fornuftig grenseverdi?>
<fixme: skriv veiviser for å sette opp verdien på CPU-last, samtidig som man bør få alarm hvis CPU-lasten er over 90-95% over 20 minutter>

Valideringsrutine: De uønskede varslene kommer ikke lenger

Trenger jeg passord for å logge inn på overvåkingssystemet (munin).

Problem: Jeg vil ikke ha passord ved innlogging på overvåkingstjeneren (munin)

<fixme: Her må vi skrive en guide for å legge på plass ssh-nøkler på aktuell tjenermaskin om overvåkning kjører på andre tjenermaskiner enn den du sitter på. Med ssh-nøkler på plass slipper man passord ved innlogging>

<fixme: skriv veiviser>

Trenger jeg passord for det annet enn det som står i brukerhåndboka?  
<fixme: Hvis backup står på egen tjener må man lage og legge inn ssh-autentiseringsfiler for automatisk innlogging fra en autorisert klient. Det betyr at backup-tjeneren ikke trenger passord for å ta backup av f.eks. Hjemmekataloger på en filtjener>

Valideringsrutine: Passord er ikke lenger krav for å logge inn på overvåkningsystemet

Tynnklienter er døde etter oppgradering

Problem: Får ikke logget inn på tynnklient etter omstart av tjenermaskin

Alle tynnklienter må startes på nytt etter at LTSP-tjener er staret på nytt, uavhengig om dette er en oppgradering, eller omstart etter oppgradering av f.eks. kernel.

<fixme: skriv kort veiviser>

Valideringsrutine: Maskinene kan igjen bli logget på feilfritt

Flere programikon virker ikke etter oppgradering

Problem: Ved oppgradering har flere programikon forsvunnet

<fixme: skriv veiviser>

til Skolelinux-sarge  Skolens IKT-kontakt ville gjøre oppgraderingen selv. Raskeste vei til mål. Han kan slette alle ikoner, og legge inn nye som fungerer for _alle_ brukere under ett. Dette ble nevnt under oppgraderingen, men dere skulle se på det selv.


Har gammel Windows på Lessdisks-maskiner. Hva kan optimaliseres?    Slett hele harddisken. Skal ikek være annet enn Linux på disse.

Det som enkelt kan gjøres er å slette alle ikoner, og legge inn nye som fungerer for _alle_ brukere under ett. Dette ble nevnt under oppgraderingen, men dere skulle se på det selv.  <fixme: Her er skolen oppgradert fra woody til sarge-utgaven av Skolelinux. Enkelte programikon har forsvunnet. Lag oppskrift på hvordan få passende ikon på plass ? gjerne et skript for å få dette til>

Valideringsrutine: Ønskede snarveier til programmer ligger på ønsket sted

Serveren henger hardt, kan ikke fjern-rebootes

Problem: Vi må ringe skolen for å få IT-kontakten til å omstarte maskinen med å trykke på strømbryteren.

Serveren din måtte rebootes i natt, for å få "løs" disken, slik at vi kan få satt igang backupen igjen. Serveren klart ikke å reboote, > sannsynligvis fordi disken "henger hardt". Det betyr at noen må Slå maskinen fysisk av og på. <fixme: Å reboote lokalt er uønsket sålenge folk sitter med sentral drift> Dette kan ikke unngåes fullstendig, maskinen kan låses seg blant annet under forstørring av disk.

<fixme: skriv veiviser>


Valideringsrutine: Maskinen starter opp igjen og alle tjenester fungerer

Lessdisks fryser med USB-penn

Problem: PC-en kræsjer når jeg kobler til USB-ting. Hva gjør jeg?

Når jeg søker på fil på mitt hjemmeområde, med USB-penn innsatt, låste lessdisken to ganger på rad!   <fixme: Hvordan fungerer halvtykke klienter med lessdisks. Skyldes denne feilen adgangsrettigheter eller hva>
<fixme: skriv veiviser>


Valideringsrutine: Bruk av USB-maskinvare, gir ingen problemer på lessdisk-klient 

Ønsker prøve-konti til tentamen/eksamen

Problem: Vi vil gjennomføre prøve uten at elevene kan sniktitte på arbeide på eget hjemmeområdet, eller på internett

<fixme: skriv veiviser>

Når det gjelder prøvekontoer må jeg lære dette, siden vi ikke har kontrakt med dere for all framtid. De ulike klassene vil ha heldagsprøver på ulike tidspunkter, og vil måtte "få igjen" tilgangen de andre dagene hvor de ikke har heldagsprøver. Vil det ikke være enklere for meg å opprette f.eks prove1, prove2, prove3 etc til prove32 og sette spesielle passord som leveres ut til dem prøvedagen? Så kan neste klasse bruke samme prøvekontoer dagen etter? Og jeg kan inn og endre passord på disse kontoen når jeg måtte ønske det, og tømme områdene etter hvert? På denne måten har vi jo klare eksamenskontoer til våre også. Og slike kontoer kan settes opp FAST med at de ikke har netttilgang. 


Valideringsrutine: Under prøver har ikke elevene mulighet til å se på hjemmeområder eller internett

Har testa nettverk fra bærbar - får kernel panic

Problem: Bærbar maskin booter ikke

GRUB er satt opp til å peke på feil diskpartisjon.

<fixme: skriv veiviser>

Can not write to dev/console kode 432 . 

Sannsynligvis skyldes denne feilen at GRUB peker på en annen disk-enhet for oppstart, og man må sette enheten med OS-et på for å få oppstart  I also got the same error and i feel before you start the system to debian you shoudl check whether the installation drive and current drive of booting are same or not. for me i installed in /dev/hda1 and thus GRUB kept the image of bootign as root=/dev/hda1 and then by mistake i connected the drive to secondary master that is /dev/hdc1 and GRUB tried finding kernal at /dev/hdc1 which was not present because OS is installed in /dev/hda1. So better is that on GRUB you shoudl go to edit and the change the second line to root=/dev/hda1 and then boot . It shoudl boot after that or reconnect hard drive back to the ide-connector where it was actually connected at the time of installation.


Valideringsrutine: Bærbar maskin starter opp uten problemer

Ønsker å ha grupper med navn etter hvilket år de går UT av skolen.

Problem: Vi vil ha oversikt over hvilket årstrinn eleven er i

<fixme: skriv veiviser>

 F.eks. fortsette slik du har begynt med 06, 07 og 08. Kjør på med tall slik at alle elever som går på skolen pr. nå kan være i en gruppe (dvs 10 grupper) Dette lages i Web-min. Bruker WLUS til å opprette de aktuelle årsgruppene, og legg til elevene i sin respektive årsgruppe når de legges til i systemet.


Valideringsrutine: Gruppenavn på elevene er satt opp etter hvilket år de går ut av skolen

Alle brukere må få tilgang til lyd

Problem: Halvtykke klienter og arbeidsstasjoner mangler lydstøtte.

<fixme: skriv veiviser>

<fixme: Vi vet ikke hvordan dette bør gjøres mest mulig effektivt i dag. Man kan f.eks. Melde inn grupper med tilgang til lyd, cdrom og floppy (sound, cdrom, ol.)>


Valideringsrutine: Lyd fungerer på halvtykke og tykke klienter

Kan konto XX nullstilles?

Problem: Brukeren har på mystisk vis mistet viktige konfigurasjonsfiler som gir feil

<fixme: Hva spørres det om her?>
Kopier over nytt oppsett fra skel.
Valideringsrutine: Brukerområdet til denne kontoen er nå i orden

Skolene vil ha infomasjon om driftsstans og div. driftsmeldinger

Problem: PC-ene virker ikke. Etter å ha ringt servicekontorer får vi beskjed at systemet er nede for vedlikehold

<fixme: skriv veiviser>

Skolene i hele kommunen vil gjerne ha mer informasjon ved driftsstans o.l. F.eks dersom en tynnklientserver må restartes ønskes dette ettermeldt.    <fixme: Her er det tydeligvis slik at skolen ikke er orientert om driftsstans på utstyr. Dette må meldes på forhånd til IT-kontakten på de aktuelle skolene, slik at de er beredt til å ta alle henvendelser planlagt driftsstans kan medføre>


Valideringsrutine: Skoler får beskjed når tjenester ikke er oppe

Type: Maskinene viser galt klokkeslett

Problem: Skolen har fått uønsket høy telefonregning

<fixme: skriv veiviser>

gjelder sarge pr06: 

Du får unødvendig høy telefonregning om maskinen er koblet til ISDN

- Undersøk: 

Finnes problemet i Request Tracker?
Finnes løsning på problemet i Request Tracker?

Hva står i 

/etc/default/ntpdate
   
- Tiltak:

Kjør følgende som root-bruker: 

<fixme: skal sjekke hvilke navn vi skal ha>

NTPSERVERS="ntp 127.127.1.0"

echo "local" >> /etc/default/ntpdate

Forslag til driftsprosess - Knut Yrvin 13.12.2005
Dette er innspill til hendelse- og problemhåndtering i ITIL


Valideringsrutine: Telefonregningen blir lavere

Type: Får ikke logget inn

Problem: bruker får ikke logget inn (dhcp, ltsp, nfs, config)

<fixme: fiks veiviser>

* Problem

Bruker får ikke logget inn på tynnklient
Forutsetning: Innloggingsbildet er på plass

* Undersøk

Finnes problemet i Request Tracker?

Finnes løsning på problemet i Request Tracker?

<fixme: Vi bør ha opp statistikk på hva som er mest vanlige feil?>

Har bruker rett til å logge inn på dette systemet? 
(riktig brukernavn og passord)

Har bruker fjernet rettigheter for sitt eget hjemmeområde?

Er dhcp-tjener oppe å går?

Fungerer nfs (Network File System)

Feil i installasjonen (gjelder sarge pr06)

Flere forslag til hva som kan undersøkes


* Løsningsforslag

Bruker har glemt passordet sitt - lag nytt passord (avhengig av
 avtalen, må IT-kontakt på skolen gjøre dette, lærer for klassen,
 eller IT-driftsoperatør).

dhcp er nede. Start dhcp på nytt(Om han har innloggingsbilde har den alt fått ip)

nfs er nede. Start nfs på nytt

feil i sarge pr06 

preliminary advise for those who want to use pr06 and
the new ltsp (do this as a root user):

 echo "deb http://ftp.debian.org/debian sarge main contrib" >> \
    /opt/ltsp/i386/etc/apt/sources.list
 mount -t proc proc /opt/ltsp/i386/proc
 chroot /opt/ltsp/i386/ apt-get update
 chroot /opt/ltsp/i386/ apt-get install \
    initrd-netboot-tools=0.5.3cvs.20040906-16
 chroot /opt/ltsp/i386/ dpkg-reconfigure kernel-image-2.4.27-2-386
 ln -sf /opt/ltsp/i386/boot/vmlinuz /opt/ltsp/boot/initrd.img \
    /var/lib/tftpboot/ltsp

<fixme: flere løsningsforslag>

Forslag til driftsprosesser - Knut Yrvin 12.12.2005
Dette er innspill til hendelse- og problemhåndtering i ITIL

Valideringsrutine: Brukere får logget inn

itil (zuletzt geändert am 2013-11-03 12:11:33 durch anonym)

Alle Inhalte in diesem Wiki stehen unter der GPL.